Lấy ý kiến báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí các xã Lý Nhơn, Thạnh An để đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (05/09/2019)
Thực hiện Công văn số 3975/UBND ngày 5/9/2019 của UBND huyện, đề nghị các đơn vị đóng góp ý kiến đối với Báo cáo số 3917/BC-UBND và Báo cáo số 3922/BC-UBND ngày 4/9/2019 gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện (thông qua Phòng Kinh tế).
Lấy ý kiến báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí xã Long Hòa để đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (28/08/2019)
Thực hiện Công văn số 3801/UBND ngày 28/8/2019 của UBND huyện, đề nghị các đơn vị đóng góp ý kiến đối với Báo cáo số 3782/BC-UBND ngày 27/8/2019 gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện (thông qua Phòng Kinh tế).
UBND huyện kiểm tra tình hình Kinh tế - Xã hội xã Bình Khánh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (18/07/2019)
Chiều ngày 16/7/2019, đồng chí Lê Minh Dũng - Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn đã kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm xã Bình Khánh.
Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách huyện và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2019 (03/02/2019)
Ngày 29 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 152/QĐ-UBND về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách huyện và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2019