Video hướng dẫn cho người đi tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế và UNICEF Việt Nam phối hợp thực hiện.