title

Vốn tín dụng chính sách nơi xã đảo
Chủ nhật, 26/03/2023, 16:29 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Trong 03 tháng đầu năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục chuyển tải nguồn vốn ưu đãi đến người nghèo và các đối tượng chính sách ở xã đảo Thạnh An, với số tiền 6.875 triệu đồng, bằng 412% so với cùng kỳ năm 2022, với 143 lượt hộ được vay vốn, nâng tổng dư nợ đến ngày 20 tháng 3 năm 2023 đạt 39.470 triệu đồng, tăng 2.668 triệu đồng so với cuối năm 2022, tỷ lệ tăng 7,25%; nợ quá hạn 54 triệu đồng, chiếm 0,14% trên tổng dư nợ, là xã có tỷ lệ nợ quá hạn thấp nhất của huyện. Hiện tại, có 822 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội (xấp xỉ 68% trên tổng số hộ dân toàn xã).

 

 

Trong 03 tháng đầu năm 2023, nguồn vốn tín dụng chính sách đã kịp thời đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã, không để ứ đọng vốn, từ đó đã góp phần giúp 43 hộ nghèo, hộ cận nghèo có vốn làm ăn, ổn định cuộc sống để vươn lên thoát nghèo; 82 lao động được vay vốn để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; 18 công trình nước sạch, công trình vệ sinh được xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa; 09 lượt học sinh sinh viên được vay vốn để trang trải chi phí học tập, không phải bỏ học giữa chừng vì không có tiền đóng học phí. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất.

Vốn tín dụng chính sách được Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai đã góp phần rất lớn cùng các cấp, ngành và địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội nơi xã đảo. Qua việc sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đã xuất hiện nhiều mô hình, dự án sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập, cải thiện đời sống và tăng dần vị thế trong xã hội, đồng thời từng bước tiếp cận với cơ chế thị trường, đặc biệt là từng bước hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

PTL

Số lượng lượt xem: 458
Tin mới hơn
Tin đã đưa