title

Triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động cho người lao động theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện
Thứ tư, 18/05/2022, 14:07 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 18/5/2022, UBND huyện ban hành Công văn số 2486/UBND về việc triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện.

 

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây

- Công văn số 2486/UBND ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về việc triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện.

- Thủ tục “Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp”.

- Thủ tục “Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động”.

- Biểu mẫu đính kèm

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

PLE

Số lượng lượt xem: 645
Tin mới hơn
Tin đã đưa