title

Triển khai Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp trên địa bàn huyện đến năm 2030
Thứ năm, 07/07/2022, 09:52 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 07/07/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 3868/KH-UBND triển khai Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp trên địa bàn huyện đến năm 2030.

Vui lòng xem chi tiết nội dung Kế hoạch số 3868/KH-UBND tại đây

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 25
Tin mới hơn
Tin đã đưa