title

Tờ rơi tuyên truyền Về một số quy định của Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; Quy định về mức phạt đối với hành vi đốt pháo trái phép.
Thứ ba, 10/01/2023, 10:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thị trấn Cần Thạnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; nhiệm vụ được giao tại mục số 10, 11 của Bộ thang điểm đánh giá hiệu quả về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

UBND thị trấn Cần Thạnh đã thực hiện biên soạn 02 tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phát hành 6.000 tờ gấp (màu trắng đen) chuyển đến các đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và hội đoàn thể thị trấn; Ban Điều hành các khu phố để thực hiện phát đến các hộ dân trên địa bàn thị trấn Cần Thạnh.

Xem chi tiết (tải về) nội dung tờ rơi tại đây:

- Tờ rơi về một số quy định của Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng;

- Tờ rơi quy định về mức phạt đối với hành vi đốt pháo trái phép.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

H.Thắm

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 849
Tin mới hơn
Tin đã đưa