title

Tổ chức Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích
Thứ tư, 09/06/2021, 15:53 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 07 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Thông báo số 2752/TB-UBND về tổ chức Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.

Tải Thông báo về xem (tại đây).

Nhằm triển khai Tháng cao điểm thực hiện Chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” đảm bảo các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid - 19 trong đợt cao điểm trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện thông báo tổ chức Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích đối với một số thủ tục hành chính có thời gian giải quyết theo quy định dưới 05 ngày làm việc, cụ thể như sau:

1. Các thủ tục hành chính tiếp nhận sau 15 giờ mà theo quy định thời gian giải quyết là ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo, gồm 03 thủ tục hành chính sau:

1.1. Thủ tục Sao y, Chứng thực văn bản giấy tờ

Thời gian triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong ngày: Từ ngày 01 tháng 6 năm 2021 đến ngày 08 tháng 6 năm 2021.

Hình thức tiếp nhận và trả kết quả: Qua dịch vụ bưu chính công ích.

1.2. Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch, Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Thời gian triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong ngày: Từ ngày 01 tháng 6 năm 2021 đến ngày 08 tháng 6 năm 2021.

Hình thức tiếp nhận: Qua dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích.

Hình thức trả kết quả: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

2. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh có thời gian giải quyết theo quy định là 03 ngày làm việc, gồm 04 thủ tục sau:

- Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

- Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.

- Thủ tục Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh.

- Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Thời gian triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong ngày: Từ ngày 07 tháng 6 năm 2021 đến ngày 13 tháng 6 năm 2021.

Hình thức tiếp nhận: Qua dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích.

Hình thức trả kết quả: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

3. Thủ tục Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp (thời gian giải quyết theo quy định là 03 ngày làm việc)

Thời gian triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong ngày: Từ ngày 01 tháng 6 năm 2021 đến ngày 01 tháng 7 năm 2021.

Hình thức tiếp nhận và trả kết quả: Qua dịch vụ bưu chính công ích.

4. Thủ tục Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (thời gian giải quyết theo quy định là 05 ngày làm việc)

Thời gian triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong ngày: Từ ngày 01 tháng 6 năm 2021 đến ngày 01 tháng 7 năm 2021.

Hình thức tiếp nhận và trả kết quả: Qua dịch vụ bưu chính công ích.

H.M.T

Tin mới hơn
Tin đã đưa