title

Tổ chức tọa đàm Chủ đề “Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” trên địa bàn huyện
Thứ sáu, 05/08/2022, 09:08 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 05/08/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 4533/KH-UBND nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng, giữ gìn gia đình hạnh phúc bền vững, hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí Xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn huyện; Thông qua tọa đàm góp phần chia sẻ những kinh nghiệm, bài học, mô hình và những giải pháp hiệu quả từ các cá nhân, tổ chức, đại diện hộ gia đình nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; qua đó triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả, thiết thực và đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ chính trị.

Vui lòng xem chi tiết nội dung Kế hoạch số 4533/KH-UBND tại đây

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 84
Tin mới hơn
Tin đã đưa