title

Tổ chức tập huấn, học tập kinh nghiệm về giải quyết khai sinh cho trẻ em và trợ giúp pháp lý cho dân tộc thiểu số gắn với sơ kết công tác tư pháp 09 tháng đầu năm 2022
Thứ hai, 04/07/2022, 08:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhân dịp sơ kết công tác tư pháp 09 tháng đầu năm 2022, Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ đã tổ chức Đoàn công tác tập huấn, học tập kinh nghiệm về giải quyết khai sinh cho trẻ em và trợ giúp pháp lý cho dân tộc thiểu số giữa huyện Cần Giờ và huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng từ ngày 30/6 đến ngày 03/7/2022 tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng với sự tham dự của Ông Phan Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo một số phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp và hơn 30 cán bộ, công chức làm công tác tư pháp tại Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn của huyện Cần Giờ và huyện Lạc Dương cùng tham dự.

Cán bộ, công chức tư pháp huyện Cần Giờ tham gia tập huấn, học tập kinh nghiệm tại huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng

 

Ông Huỳnh Văn Tiệp – Trưởng phòng Tư pháp huyện Cần Giờ trao kinh phí hỗ trợ chăm lo cho hộ gia đình người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn cho đại diện Phòng Tư pháp huyện  Lạc Dươn, tỉnh Lâm Đồng

Tại chương trình, cán bộ, công chức làm công tác tư pháp của 02 huyện Cần Giờ và huyện Lạc Dương đã được nghe ông Nguyễn Triều Lưu – Trưởng phòng Hộ tịch Sở Tư pháp – Báo cáo viên pháp luật thành phố Hồ Chí Minh triển khai, tập huấn một số quy định của pháp luật như: Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hộ tịch và nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến…và một số chia sẻ kinh nghiệm, mô hình giải pháp hay trên địa bàn huyện Lạc Dương và huyện Cần Giờ, đồng thời kết hợp trao tặng 08 phần quà trị giá 8.000.000 đồng cho 08 hộ gia đình là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lạc Dương. Qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Hộ tịch nói riêng và công tác tư pháp nói chung cũng như tạo thêm gắn kết chặt chẽ giữa 02 đơn vị Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ và huyện Lạc Dương trong việc hỗ trợ, chăm lo, giúp đỡ cho đồng bào dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn, vương lên trong cuộc sống.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

K. Hiền

Số lượng lượt xem: 147
Tin mới hơn
Tin đã đưa