title

Cuộc thi "Tìm hiểu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"
Thứ ba, 30/03/2021, 08:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 10/03/2021, Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 45-KH/HU về tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"

Nguồn: Internet

Theo đó, cuộc thi gồm những nội dung sau:

- Thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội.

-Nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, (Những chỉ tiêu, chương trình trọng điểm mà nghị quyết đề ra, nhân sự Đại hội...).

-Lịch sử quá trình phát triển của Quốc hội Việt Nam và kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021).

-Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 (Nội dung Luật bầu cử, các quy định về công tác bầu cử, cơ cấu, thành phần, số lượng, thời gian, trình tự, thể thức, công tác chuẩn bị và tiến hành bầu cử từ Trung ương đến địa phương...)

Vào Hệ thống thi trực tuyến cuộc thi "Tìm hiểu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" tại đây

Xem chi tiết tại Kế hoạch số 45-KH/HU của Huyện ủy

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Số lượng lượt xem: 2070
Tin mới hơn
Tin đã đưa