title

Tìm hiểu quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
Thứ hai, 13/06/2022, 09:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện Cần Giờ nghiên cứu, tìm hiểu quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; Thanh tra huyện thông tin đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện Cần Giờ “Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh”.

 

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc xử lý đơn và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021, thay thế Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Th. Hien

Số lượng lượt xem: 721
Tin mới hơn
Tin đã đưa