title

Tìm hiểu quy định về quy trình tiếp Công dân theo Thông tư số 04/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ
Thứ hai, 28/02/2022, 10:07 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện Cần Giờ nghiên cứu, tìm hiểu quy định về quy trình tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân; Thanh tra huyện thông tin đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện Cần Giờ “Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân”.

 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021, thay thế Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân. 

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Số lượng lượt xem: 822
Tin mới hơn
Tin đã đưa