title

Tìm hiểu một số Quy định về Luật Tố cáo; Tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; Luật phòng, chống tham nhũng
Thứ ba, 13/09/2022, 09:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022; Kế hoạch số 29/KH-HĐPB ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện về phân công hoạt động của các thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Cần Giờ năm 2022; đồng thời giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân huyện nghiên cứu, tìm hiểu những nội dung của pháp luật liên quan đến Luật Tố cáo; các Thông tư về tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; Luật Phòng, chống tham nhũng hiện hành, Thanh tra huyện giới thiệu tài liệu tìm hiểu “Một số quy định về Luật Tố cáo; tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; Luật Phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra huyện chọn lọc.

Tài liệu thuộc dạng tờ gấp, in màu, có 06 trang gồm các nội dung trọng tâm, cơ bản sau đây:

- Phần I: với 06 câu hỏi và trả lời về Luật Tố cáo năm 2018 liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo; thời hạn giải quyết tố cáo; rút tố cáo; tố cáo tiếp.

- Phần II: với 04 câu hỏi và trả lời về Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 và Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ liên quan đến tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

- Phần III: với 07 câu hỏi và trả lời về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 liên quan đến các hành vi của người tham nhũng; trách nhiệm của người đứng đầu; quyền và nghĩa vụ của công dân; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; về phản ánh, tố cáo và xử lý phản ánh, giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng; Bảo vệ, khen thưởng và trách nhiệm của người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng; Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

Thanh tra huyện đã in ấn và cung cấp tài liệu trong tháng 9 năm 2022 đến các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân huyện Cần Giờ.

Số lượng lượt xem: 764
Tin mới hơn
Tin đã đưa