title

Tìm hiểu một số quy định Pháp luật chung về lao động
Thứ ba, 08/11/2022, 14:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Kế hoạch số 5220/KH-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức chuỗi hoạt động cao điểm “Công dân với Pháp luật” năm 2022 kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 9/11.

Nhằm giúp người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn huyện nghiên cứu, tìm hiểu Bộ Luật Lao động năm 2019, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện giới thiệu một số quy định pháp luật chung về lao động.

Tài liệu thuộc dạng tờ gấp, in màu, có 02 trang gồm các nội dung trọng tâm, cơ bản sau đây:

- Phần I: Một số từ ngữ trong Bộ Luật Lao động 2019.

- Phần II: Quyền và nghĩa vụ của người lao động.

- Phần III: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động.

- Phần IV: Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động.

Xem chi tiết tài liệu tuyên truyền

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã in ấn và cung cấp tài liệu trong tháng 11 năm 2022 đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã - thị trấn và người lao động để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân huyện Cần Giờ.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

PLE

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 834
Tin mới hơn
Tin đã đưa