title

Tiến độ bồi thường Dự án Xây dựng tuyến đường liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn
Thứ sáu, 20/12/2019, 08:22 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Địa điểm: xã An Thới Đông và xã Lý Nhơn

Quy mô: Diện tích sử dụng khoảng 7,8ha

Tổng số hộ ảnh hưởng:  119 hộ

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ.

Tiến độ thực hiện bồi thường:

- UBND huyện đang trình thành phố thẩm định, phê duyệt giá đất tính bồi thường, hỗ trợ của dự án.

- Ngày 25/9/2019: UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4051/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của dự án.

Xem (Tải về) chi tiết bản đồ vị trí dự án

- Ngày 20/12/2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2148/QĐ-UBND về phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án; đồng thời phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân.

Nguồn: Website Bộ Y tế

Số lượng lượt xem: 1262
Tin mới hơn
Tin đã đưa