title

Tiến độ bồi thường Dự án Xây dựng kè kiên cố bảo vệ KDC An Nghĩa (Rạch Nhánh - Lòng Tàu)
Thứ sáu, 20/12/2019, 08:57 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Xem (Tải về) Bản đồ chi tiết vị trí Dự án

 

Địa điểm: xã An Thới Đông

Quy mô: Diện tích sử dụng khoảng 2,0ha

Tổng số hộ ảnh hưởng: 17 hộ

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ.

Tiến độ thực hiện bồi thường:

- Đến ngày 11/07/2019, UBND huyện đang trình thành phố thẩm định, phê duyệt giá đất tính bồi thường, hỗ trợ của dự án.

- Ngày 22/10/2019, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4572/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của dự án.

- Ngày 20/12/2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2151/QĐ-UBND về phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án; đồng thời phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân.

 

Nguồn: Website Bộ Y tế

Số lượng lượt xem: 827
Tin mới hơn
Tin đã đưa