title

Tiến độ bồi thường Dự án Xây dựng kè kiên cố bảo vệ Khu dân cư An Nghĩa (cầu An Nghĩa - Rạch Nhánh)
Thứ hai, 08/11/2021, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Địa điểm: xã An Thới Đông

Quy mô: Diện tích sử dụng khoảng 1,7ha

Tổng số hộ ảnh hưởng: 19 hộ

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ.

Tiến độ thực hiện bồi thường:

- Ngày 11/07/2019, UBND huyện đã trình thành phố thẩm định, phê duyệt giá đất tính bồi thường, hỗ trợ của dự án.

- Ngày 30/08/2021, UBNDTP đã ban hành Quyết định số 3187/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

- Ngày 08/11/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1333/QĐ-UBND về phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ thiệt hại của dự án.

Xem (Tải về) Bản đồ chi tiết vị trí Dự án

 

Tr.Hiếu

Số lượng lượt xem: 932
Tin mới hơn
Tin đã đưa