title

Tiến độ bồi thường Dự án Nâng cấp đường Đào Cử giai đoạn 2
Thứ sáu, 20/12/2019, 08:52 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

 

Địa điểm: Thị trấn Cần Thạnh

Quy mô: Chiều dài xây mới 2,03km, diện tích sử dụng khoảng 3,9ha.

Tổng số hộ ảnh hưởng: 37 hộ và 02 tổ chức.

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ.

Tiến độ thực hiện bồi thường:

UBND huyện đang trình thành phố thẩm định, phê duyệt Phương án hệ số điều chỉnh giá đất tính bồi thường, hỗ trợ thời điểm T2 của dự án.

Xem (Tải về) Bản đồ vị trí Dự án

 

- Ngày 22/10/2019: UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4573/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (thời điểm T2) để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của dự án.

- Ngày 20/12/2019: UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2149/QĐ-UBND về phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án; đồng thời phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân.

Nguồn: Website Bộ Y tế

Số lượng lượt xem: 991
Tin mới hơn
Tin đã đưa