title

Tiến độ bồi thường Dự án Xây dựng Khu dân cư Cá Cháy, xã An Thới đông
Thứ tư, 22/09/2021, 08:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Xem (Tải về) Bản đồ vị trí dự án

Địa điểm: xã An Thới Đông

Quy mô: Diện tích sử dụng khoảng 7,7 ha

Tổng số hộ ảnh hưởng: 26 hộ

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ.

Tiến độ thực hiện bồi thường:

- UBND huyện đang trình thành phố thẩm định, phê duyệt giá đất tính bồi thường, hỗ trợ của dự án.

- Ngày 14/10/2019, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4400/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của dự án.

- Ngày 20/12/2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2150/QĐ-UBND về phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án; đồng thời phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân.

- Ngày 12/7/2021, UBNDTP đã ban hành Quyết định số 2520/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của dự án.

- Ngày 22/9/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1071/QĐ-UBND về phê duyệt chính sách (bổ sung) bồi thường, hỗ trợ thiệt hại của dự án; đã ban hành Quyết định thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định để trình UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

Tr.Hiếu

Số lượng lượt xem: 1397
Tin mới hơn
Tin đã đưa