title

Tiến độ bồi thường Dự án Di dời bố trí dân cư phòng tránh thiên tai xã Thạnh An (13,5ha) tại thị trấn Cần Thạnh
Thứ năm, 11/11/2021, 08:31 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Địa điểm: Thị trấn Cần Thạnh

Quy mô: Diện tích sử dụng khoảng 13,3ha

Tổng số hộ ảnh hưởng: 17 hộ

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ.

 

Tiến độ thực hiện bồi thường:

- UBND huyện đang trình thành phố thẩm định, phê duyệt Phương án hệ số điều chỉnh giá đất tính bồi thường, hỗ trợ thời điểm T2 của dự án.

- Ngày 07/10/2019, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4319/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của dự án.

- Ngày 20/12/2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2147/QĐ-UBND về phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án; đồng thời phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân.

- Ngày 12/7/2021, UBND.TP đã ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của dự án.

- Ngày 11/10/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt chính sách, phương án bồi thường, hỗ trợ (bổ sung) cho các hộ gia đình cá nhân, đơn vị tổ chức bị ảnh hưởng.

 

Tr.Hiếu

Số lượng lượt xem: 1740
Tin mới hơn
Tin đã đưa