title

Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Thứ hai, 18/07/2022, 10:51 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 18/07/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 4085/KH-UBND nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 6 khóa XII.

Vui lòng xem chi tiết nội dung Kế hoạch số 4085/KH-UBND tại đây

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 58
Tin mới hơn
Tin đã đưa