title

Thực hiện Tháng hỗ trợ nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả giải quyết hồ sơ ngoài giờ hành chính
Thứ hai, 12/04/2021, 15:28 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 09 tháng 4 năm 2021, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 172/KH-VP về thực hiện Tháng hỗ trợ nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả giải quyết hồ sơ ngoài giờ hành chính

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện Tháng hỗ trợ nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả giải quyết hồ sơ ngoài giờ hành chính.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/4/2021 đến hết ngày 10/5/2021.

- Thời gian hỗ trợ nộp hồ sơ và trả kết quả: Liên tục từ 07 giờ 30 đến 17 giờ 00.

- Địa chỉ thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

 

Tải Kế hoạch về xem (tại đây).

H.M.T

Tin mới hơn
Tin đã đưa