title

Thực hiện điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn huyện Cần Giờ
Thứ tư, 20/07/2022, 10:32 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 20/07/2021, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 4159/KH-UBND nhằm góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác phòng, chống tham nhũng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên địa bàn huyện; Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra; tạo sự thống nhất, đồng thuận lựa chọn nội dung, đơn vị để triển khai thực hiện góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Vui lòng xem chi tiết nội dung Kế hoạch số 4159/KH-UBND tại đây

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 137
Tin mới hơn
Tin đã đưa