title

Thông tin tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2022 theo Chương trình EPS lần 2 năm 2022
Thứ tư, 12/10/2022, 13:28 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm thông tin kịp thời cho người lao động có nhu cầu đăng ký và tạo cơ hội việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về việc tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn năm 2022 theo Chương trình EPS lần 2 năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngành nghề đăng ký: Sản xuất chế tạo, nông nghiệp và ngư nghiệp.

- Chỉ tiêu tuyển chọn:

+ Ngành sản xuất chế tạo: 1.500 người;

+ Ngành nông nghiệp: 855 người;

+ Ngành ngư nghiệp: 422 người.

- Thời gian đăng ký: từ ngày 17/10/2022 - 21/10/2022 (05 ngày).

- Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Số 159 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,  Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điều kiện đăng ký dự thi: theo Công văn 30944/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

PLE

Số lượng lượt xem: 431
Tin mới hơn
Tin đã đưa