title

Thông tin Chương trình lao động nông nghiệp tại Ô-xtơ-rây-li-a
Thứ ba, 14/06/2022, 14:16 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm ngăn ngừa tình trạng cá nhân, tổ chức lợi dụng thông tin về chương trình để lừa đảo, thu tiền của người lao động, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến người lao động tại địa phương không đăng ký theo bất kỳ cá nhân, tổ chức nào (bao gồm cả các cá nhân, tổ chức tự nhận là đại diện chủ sử dụng tại Ô-xtơ-rây-li-a) để tham gia chương trình lao động tại Ô-xtơ-rây-li-a.

Ngày 28/3/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Ô-xtơ-rây-li-a đã ký kết bản ghi nhớ về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia Chương trình lao động nông nghiệp Ô-xtơ-rây-li-a. Đây là bước khởi đầu cho việc hợp tác giữa hai bên trong việc gửi và tiếp nhận lao động Việt Nam sang Ô-xtơ-rây-li-a làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Để thực hiện Bản ghi nhớ nêu trên, hai bên đang trong quá trình trao đổi, đàm phán để thống nhất quy trình, các nội dung triển khai cụ thể. Tuy nhiên, sau khi lễ ký kết Bản ghi nhớ được công bố, đã có những phản ánh về việc tại một số địa phương xuất hiện các cá nhân, tổ chức tuyên truyền, mời chào công dân Việt Nam đi làm việc theo chương trình visa nông nghiệp tại Ô-xtơ-rây-li-a với mức chi phí rất cao, không phù hợp với nội dung thỏa thuận.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Đại sứ quán Ô-xtơ-rây-li-a tại Việt Nam thông tin rộng rãi về chi tiết thực hiện Chương trình ngay sau khi hai bên hoàn tất nội dung trao đổi.

Xem chit iết (tải về) Công văn số 620/LĐTBXH ngày 14/6/2022 tại đây

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

PLE

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 599
Tin mới hơn
Tin đã đưa