title

Thông tin Bộ Quy chuẩn Hướng dẫn về công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho người lao động di cư.
Thứ tư, 21/09/2022, 13:46 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm tìm hiểu, bổ sung thêm những kiến thức, phương thức truyền thông cộng đồng, xây dựng, giám sát, đánh giá chiến lược truyền thông, hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về truyền thông trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại địa phương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ thông tin Bộ Quy chuẩn Hướng dẫn về công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho người lao động di cư (gọi tắt là Bộ Quy chuẩn - Đính kèm).

Bộ Quy chuẩn - Dowload (Thông tin chi tiết về Bộ Quy chuẩn được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý lao động ngoài nước tại địa chỉ http://www.dolab.gov.vn)

Chi tiết xem tại Công văn 1095/LĐTBXH ngày 21/9/2022

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

PLE

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 744
Tin mới hơn
Tin đã đưa