title

Thông báo về việc đăng ký nội trú Ký túc xá của huyện năm học 2021 - 2022
Thứ sáu, 08/10/2021, 16:02 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Trước những diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác giải quyết nội trú Ký túc xá huyện cho các em sinh viên mới trúng tuyển và các bạn sinh viên đang theo học đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tại các trường trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh trong năm học 2021 - 2022.

Phòng Nội vụ huyện thông báo đến các em sinh viên có nhu cầu đăng ký nội trú Ký túc xá huyện như sau:

I.  ĐIỀU KIỆN VÀO NỘI TRÚ KÝ TÚC XÁ HUYỆN:

Là sinh viên có hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú dài hạn (KT3) tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh.

Là sinh viên đang học tập chương trình đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tại các trường trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh.

Khi tiếp nhận sinh viên vào ở nội trú, trong trường hợp số người có nguyện vọng vào ở nội trú lớn hơn khả năng tiếp nhận của khu nội trú thì thứ tự ưu tiên theo đối tượng sinh viên như sau:

1. Đối tượng ưu tiên: được sắp xếp lại theo thứ tự, như sau:

1. Các em thuộc diện gia đình chính sách (Con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người có công).

2. Các em thuộc diện hộ nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Các em thuộc diện cận nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Các em thuộc diện mồ côi cả cha và mẹ, khó khăn.

2. Đối tượng không thuộc diện ưu tiên, gồm:

1. Các em trúng tuyển các ngành học theo khuyến khích của huyện.

2. Các đối tượng khác trúng tuyển Cao đẳng, Đại học chính quy.

Lưu ý: việc xét duyệt học sinh, sinh viên vào nội trú theo thứ tự đối tượng ưu tiên nêu trên, nếu còn chỗ sẽ bổ sung các đối tượng khác cho đến khi hết chỗ.

II.  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀO NỘI TRÚ KÝ TÚC XÁ HUYỆN NĂM HỌC 2021 - 2022:

  1. Hồ sơ gồm:

 

01 bản

01 bản

  • Bản sao Hộ khẩu hoặc sổ KT3

01 bản

  • Bản sao Chứng minh nhân dân

01 bản

  • Bản sao Giấy báo trúng tuyển hoặc Giấy xác nhận của trường

01 bản

  • Giấy xác nhận diện ưu tiên (nếu có)

01 bản

          - Xác nhận đã tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 (đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin hoặc 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm; Fo đã khỏi bệnh dưới 6 tháng)

  • Bao thư có dán tem ghi rõ Họ tên và địa chỉ người nhận hoặc địa chỉ mail cá nhân

01 bản

 

 

01 bao thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các sinh viên có nhu cầu đăng ký nội trú Ký túc xá huyện vào trang web: http://cangio.hochiminhcity.gov -> Thông tin cần biết -> Chiêu sinh để tải các biểu mẫu.

Các sinh viên sắp xếp theo thứ tự và gửi đầy đủ thành phần hồ sơ qua 01 trong 02 cách sau:

 * Gửi qua đường Bưu điện về Phòng Nội vụ huyện theo địa chỉ:

- Phòng Nội vụ huyện Cần Giờ (thông qua Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai)

- Địa chỉ: đường Lương Văn Nho, khu phố Giồng Ao, Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

* Gửi bản Scan qua địa chỉ mail: nttmai.cangio@tphcm.gov.vn

Lưu ý: Phòng Nội vụ sẽ không giải quyết các trường hợp nộp không đầy đủ thành phần hồ sơ.

2. Thời gian nộp hồ sơ xét duyệt vào nội trú Ký túc xá:

* Đợt 1: Từ ngày 08/10/2021 đến ngày 25/10/2021;

* Đợt 2: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 11/12/2021.

3. Thời gian xét duyệt hồ sơ vào nội trú Ký túc xá:

* Đợt 1: Từ ngày 26/10/2021 đến ngày 29/10/2021;

* Đợt 2: Từ ngày 12/12/2021 đến ngày 20/12/2021.

Sau thời gian xét duyệt hồ sơ vào nội trú tại Ký túc xá huyện, Phòng Nội vụ sẽ gửi Thông báo cho sinh viên được duyệt vào nội trú.

4. Thời gian làm thủ tục vào nội trú Ký túc xá:

* Đợt 1: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 15/11/2021;

* Đợt 2: Từ ngày 21/12/2021 đến ngày 31/12/2021.

(Thời gian trên có thể thay đổi tùy theo tình hình dịch bệnh Covid-19)

5. Các bước làm thủ tục nội trú Ký túc xá:

  • Bước 1: Nhận Thông báo được vào nội trú tại Ký túc xá huyện qua đường bưu điện hoặc địa chỉ mail cá nhân;
  • Bước 2: Các sinh viên đến Phòng Nội vụ huyện làm thủ tục nội trú Ký túc xá và nhận giấy giới thiệu;
  • Bước 3: Các sinh viên đến Ký túc xá trình diện Ban Quản lý Ký túc xá huyện và nhận phòng tại Ký túc xá theo hướng dẫn của Ban Quản lý Ký túc xá.

Lưu ý: Các sinh viên trực tiếp đến Phòng Nội vụ huyện làm thủ tục vào nội trú Ký túc xá huyện (không nhờ người thân đến làm thủ tục thay).

Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc xin điện thoại số 037.396.0547 gặp Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, công chức Phòng Nội vụ để được hướng dẫn thêm.

Số lượng lượt xem: 1963
Tin mới hơn
Tin đã đưa