title

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển (Chức danh công chức Văn phòng - Thống kê xã Long Hòa)
Thứ sáu, 16/12/2022, 11:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 15 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 7674/TB-UBND về thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển (Chức danh công chức Văn phòng - Thống kê xã Long Hòa).

 

Tải Thông báo về xem (tại đây).

 

Nội dung ôn tập.

 

Nội quy phỏng vấn.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Số lượng lượt xem: 864
Tin mới hơn
Tin đã đưa