title

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển.
Thứ năm, 18/08/2022, 15:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 16 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 4832/TB-UBND về triệu tập thí sinh đủ điều kiện sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển.

Thông báo triệu tập (tải về).

Thông báo nội dung ôn tập (tải về).

Quyết định ban hành nội quy (tải về).

Quyết định về Ban hành chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về văn hóa cơ sở (tải về).

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Số lượng lượt xem: 981
Tin mới hơn
Tin đã đưa