title

Thông báo điều chỉnh nội Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND huyện trường hợp của Công ty Cổ phần Cửu Long Phi tại xã Tam Thôn Hiệp
Thứ năm, 04/05/2023, 06:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 04/05/2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 621/QĐ-UBND về điều chỉnh nội Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND huyện

 

 

Xem chi tiết (tải về):

- Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 04/05/2023 tại đây

- Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 tại đây

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Số lượng lượt xem: 8
Tin mới hơn
Tin đã đưa