title

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022
Thứ năm, 16/06/2022, 13:49 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 8 tháng 6 năm 2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 đã ban hành Thông báo số 59/TB-HĐ về công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022.

 

Tải Thông báo về xem (tại đây).

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Số lượng lượt xem: 1169
Tin mới hơn
Tin đã đưa