title

Thể lệ và câu hỏi về Cuộc thi tìm hiểu quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh
Thứ tư, 25/03/2020, 09:17 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 25/03/2020, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1255/UBND về tham gia Cuộc thi tìm hiểu quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh

 

Theo đó, đã giao cho các đơn vị liên quan thực hiện việc tuyên truyền và thông tin cụ thể về thể lệ và câu hỏi về Cuộc thi tìm hiểu quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh.

Xem toàn văn hoặc tải về Công văn số 1255/UBND ngày 25/03/2020 (đính kèm Thể lệ và trọn bộ câu hỏi của cuộc thi).

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Tr.Hiếu

Nguồn: Website Bộ Y tế

Số lượng lượt xem: 1234
Tin mới hơn
Tin đã đưa