title

Tập huấn chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện
Thứ sáu, 23/10/2020, 14:21 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng ngày 23/10, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức tập huấn chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện cho 243 học viên đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện, xã, thị trấn, phòng ban, đơn vị liên quan, Trưởng Ban nhân dân các ấp, khu phố, đại diện các Hợp tác xã, cơ sở sản xuất và hộ nuôi trồng.

 

 

 

 

Tại đây, các học viên đã nghe TS. Ngô Thị Thu Trang, Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giới thiệu về Mục tiêu, nội dung cơ bản và hệ thống tổ chức của chương trình OCOP; Các yếu tố cần thiết để thực hiện thành công Chương trình OCOP; Phương pháp và kinh nghiệm phát huy giá trị nội lực trong chương trình; Vai trò của các cấp lãnh đạo trong thực hiện Chương trình; Quy định về trình tự, thủ tục đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hồ Chí Minh.

 

Thông qua lớp tập huấn, giúp cho các học viên xác định được vai trò mục tiêu của chương trình OCOP là gắn phát triển sản xuất hàng hóa, phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và nghiên cứu lựa chọn sản phẩm chủ lực phát triển sản phẩm nông nghiệp gắn với phát triển du lịch; chú trọng đào tạo nghề gắn với phát triển sản phẩm địa phương để phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

TT

Tin mới hơn
Tin đã đưa