title

Quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước
Thứ tư, 28/09/2022, 08:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

 

Nhằm kịp thời giải quyết, xử lý các thông tin, phản ánh của người dân liên quan đến hành vi vi phạm chức trách nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, viên chức theo quy trình, trình tự chặt chẽ, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện giới thiệu một số nội dung cơ bản của Quy định 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để người dân được biết và cùng tham gia thực hiện.      

 

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

K. Hiền

Số lượng lượt xem: 1223
Tin mới hơn
Tin đã đưa