title

Quy định về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Thứ hai, 14/03/2022, 10:03 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện hiệu quả về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến tổ chức, cá nhân các văn bản quy định hiện hành:

 

 

1. Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

2. Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

3. Thông tư số 20/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

4. Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020.

5. Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Số lượng lượt xem: 1046
Tin mới hơn
Tin đã đưa