title

Phối hợp, triển khai phát triển thương mại điện tử trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2022
Thứ tư, 24/08/2022, 14:49 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 24/08/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 5023/KH-UBND nhằm góp phần phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp mở rộng khả năng tiếp cận thị trường trong và ngoài nước; tạo môi trường thuận lợi an toàn, khuyến khích người tiêu dùng tham gia mua sắm trực tuyến; Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, người dân về vai trò, lợi ích và khả năng ứng dụng thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh và đời sống; Kết nối sản xuất với tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, xây dựng chuỗi giá trị, đảm bảo ổn định thị trường; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn phát triển.

Vui lòng xem chi tiết nội dung Kế hoạch số 5023/KH-UBND tại đây

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 112
Tin mới hơn
Tin đã đưa