title

Phối hợp triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn huyện năm 2022
Thứ năm, 18/08/2022, 10:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 17/08/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 4862/KH-UBND nhằm phấn đấu 100 % doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nhu cầu xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn huyện được tập huấn, hướng dẫn kiến thức về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Phối hợp xây dựng và triển khai các mô hình về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và các cơ chế chính sách hỗ trợ nhằm tạo tiền đề cho hoạt động triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn Thành phố; Phối hợp xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật cần thiết cho hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của Thành phố và vận hành, kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

Vui lòng xem chi tiết nội dung Kế hoạch số 4862/KH-UBND tại đây

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 100
Tin mới hơn
Tin đã đưa