title

Phối hợp tổ chức Lễ Mừng công ngư dân Cần Giờ năm 2022
Thứ năm, 25/08/2022, 09:59 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 25/08/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 5081/KH-UBND nhằm Nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống của địa phương, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; trong đó chú trọng giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của người dân vùng biển; thông qua Lễ hội tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nghề, yêu quê hương, biển, đảo của Tổ quốc. Tạo điều kiện để bà con ngư dân báo công với các vị tiền nhân về những kết quả sản xuất đạt được trong năm qua, học hỏi trao đổi kinh nghiệm về cách làm hay, mô hình mới để tổ chức sản xuất đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới; Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất nuôi trồng thuỷ sản và đánh bắt thủy sản năm 2022, giữ gìn và tôn tạo Lăng Ông Thủy Tướng.

Vui lòng xem chi tiết nội dung Kế hoạch số 5081/KH-UBND tại đây

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 88
Tin mới hơn
Tin đã đưa