title

Phối hợp tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2022
Thứ sáu, 19/08/2022, 10:11 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 19/08/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 4907/KH-UBND nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; trong đó chú trọng giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của người dân vùng biển; thông qua Lễ hội tăng cường tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nghề, yêu quê hương, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Vui lòng xem chi tiết nội dung Kế hoạch số 4907/KH-UBND tại đây

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 149
Tin mới hơn
Tin đã đưa