title

Phát động phong trào thi đua thực hiện Chính quyền số, Chuyển đổi số trên địa bàn huyện
Thứ hai, 08/08/2022, 09:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 08/08/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 4567/KH-UBND nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tinh thần sáng tạo và nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn thuộc huyện và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình “Chuyển đổi số” và Đề án “Đô thị thông minh” của huyện Cần Giờ; Phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, những mô hình, sáng kiến, kinh nghiệm hay làm cho phong trào thi đua trở nên thiết thực, hiệu quả tác động tích cực, mạnh mẽ đến chất lượng, hiệu quả của công tác chuyên môn từng đơn vị.

Vui lòng xem chi tiết nội dung Kế hoạch số 4567/KH-UBND tại đây

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 124
Tin mới hơn
Tin đã đưa