title

Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thứ ba, 15/06/2021, 09:16 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 14 tháng 6 năm 2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Nghị quyết số 100/NQ-UBBC về xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Tải Nghị quyết về xem (tại đây).

H.M.T

Tin đã đưa