title

Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Thứ ba, 28/06/2022, 08:40 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Theo đó, để thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cần Giờ đã phối hợp với các ban, ngành liên quan báo cáo UBND huyện kịp thời chỉ đạo rà soát đối tượng vay vốn theo các chương trình tín dụng, làm cơ sở báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí vốn cho vay trên địa bàn. Trên cơ sở nhu cầu vay vốn, NHCSXH huyện đã phối hợp với các ban - ngành liên quan trình UBND huyện phân bổ vốn cho vay đến từng xã, thị trấn kịp thời và phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ và giải ngân cho vay.

 

 

Theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai thực hiện 04 chương trình cho vay: Trong đó có 02 chương trình đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện là Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019-CP của Chính phủ và Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP. Có 02 chương trình cho vay mới là cho vay đối với học sinh sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập; cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất một tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch.

Riêng đối với chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm kể từ khi Nghị quyết số 11 được ban hành đến nay, NHCSXH huyện đã giải ngân với số tiền 25.325 tỷ đồng, qua đó, đã có 612 lao động được tiếp cận vốn vay, góp phần hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, ổn định cuộc sống.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Số lượng lượt xem: 1137
Tin mới hơn
Tin đã đưa