title

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội và thương mại huyện Cần Giờ đến năm 2015.
Thứ sáu, 09/08/2013, 07:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015: theo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X nhiệm kỳ 2010 - 2015, huyện Cần Giờ phấn đấu tổng giá trị sản xuất (GCĐ.94) tăng bình quân hàng năm là 13%. Để đạt tốc độ tăng trưởng ngành kinh tế như trên, cơ cấu kinh tế huyện đến năm 2015 sẽ chuyển dịch theo hướng từng bước tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp và công nghiệp.

Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015: theo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X nhiệm kỳ 2010 - 2015, huyện Cần Giờ phấn đấu tổng giá trị sản xuất (GCĐ.94) tăng bình quân hàng năm là 13%. Để đạt tốc độ tăng trưởng ngành kinh tế như trên, cơ cấu kinh tế huyện đến năm 2015 sẽ chuyển dịch theo hướng từng bước tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp và công nghiệp.

 
      *Các chỉ tiêu kinh tế cụ thể:
      - Tổng giá trị sản xuất (GCĐ.94) tăng bình quân 13%/năm. Trong đó:
      + Thủy sản: tăng bình quân 8%/năm
      + Nông nghiệp: tăng bình quân 18%/năm
      + Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: tăng bình quân 4%/năm
      + Xây dựng: tăng bình quân 11%/năm
      + Giao thông - bưu điện: tăng bình quân 20%/năm
      + Thương mại - dịch vụ: tăng bình quân 20%/năm
      - Định hướng tăng trưởng và cơ cấu giá trị tăng thêm các ngành kinh tế giai đoạn 2011 - 2015:
      + Khu vực I (thủy sản - nông - lâm nghiệp): tăng bình quân 10%/năm, chiếm tỷ trọng 29% vào năm 2015
      + Khu vực II (công nghiệp - xây dựng): tăng bình quân 11%/năm, chiếm tỷ trọng 31% vào năm 2015
      + Khu vực III (dịch vụ): tăng bình quân 20%/năm, chiếm tỷ trọng 40% vào năm 2015.
      Định hướng tổ chức các khu dân cư:
     Theo Quyết định số 4766/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2012 của UBND thành phố về phê duyệt đề án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Cần Giờ, TP.HCM; đến năm 2025, dân số trên địa bàn huyện là 300.000 người phân bổ theo các khu ở như sau:
      * Khu dân cư đô thị: dự kiến khoảng 230.000 người, gồm 03 khu như sau:
      - Khu 1: Khu dân cư đô thị Bình Khánh - xã Bình Khánh:
      + Vị trí: Phía Bắc xã Bình Khánh.
      + Diện tích đất: 1.162 ha.
      + Dân số dự kiến: 70.000 người.
      + Chức năng: gồm khu ở và các công trình công cộng như trường THPT, trung tâm dạy nghề, bệnh viện, khu văn hóa, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ.
      - Khu 2: Khu dân cư đô thị An Nghĩa - xã An Thới Đông:
      + Vị trí: thuộc ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông.
      + Diện tích đất: 360,5 ha.
      + Dân số dự kiến: 20.000 người.
      + Chức năng: gồm khu ở và các công trình công cộng như trường THPT, khu văn hóa, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ.
      - Khu 3: Khu dân cư đô thị Long Hòa - Cần Thạnh:
      + Vị trí: Khu vực phía Nam huyện Cần Giờ thuộc thị trấn Cần Thạnh và xã Long Hòa.
      + Diện tích đất: 2.340,6 ha.
      + Dân số dự kiến: 140.000 người.
      + Chức năng gồm khu trung tâm huyện Cần Giờ, khu ở và các công trình công cộng như trường THPT, trường dạy nghề, bệnh viện, khu du lịch, khu văn hóa, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ.
      * Khu dân cư nông thôn:
      + Diện tích đất: 1.346,74 ha.
      + Dân số dự kiến:70.000 người.
      Trong đó:
        Xã Bình Khánh: diện tích 174,5 ha, dân số 14.000 người.
        Xã An Thới Đông: diện tích 577 ha, dân số 27.000 người.
        Xã Tam Thôn Hiệp: diện tích 215,24 ha, dân số 15.000 người.
        Xã Lý Nhơn: diện tích 356 ha, dân số 12.000 người.
        Xã Thạnh An: diện tích 24 ha, dân số 2.000 người.
      * Các trung tâm và công trình công cộng:
      - Khu trung tâm huyện: quy mô khoảng 43 ha
     Từ nay đến năm 2025, khu trung tâm hành chính huyện Cần Giờ vẫn được bố trí hiện hữu tại thị trấn Cần Thạnh. Ngoài ra, còn là trung tâm giáo dục, thể dục thể thao, văn hóa, y tế, thương mại dịch vụ.

 

 

      - Công trình cấp thành phố: quy mô khoảng 967,8 ha, tập trung ở khu vực xã Bình Khánh và Cần Thạnh, Long Hòa, gồm các công trình:
      + Khu đô thị lấn biển Cần Giờ tại xã Long Hòa quy mô 821 ha (trong đó 221 ha được tính vào khu đất dân dụng)
      + Khu du lịch dã ngoại, nghỉ dưỡng xã Long Hòa, quy mô 46,8 ha.
      + Trung tâm thủy sản xã Bình Khánh 100 ha.
      * Các khu du lịch sinh thái, công viên cây xanh:
      - Công viên văn hóa Cần Thạnh quy mô 5 ha.
      - Duy trì, phát triển khu du lịch kết hợp nghỉ dưỡng dọc bờ biển phía Nam huyện Cần Giờ (Khu công viên vui chơi giải trí, khu du lịch 30/4, khu lấn biển 600 ha).
      - Bảo tồn và phát triển Lâm viên Cần Giờ, Khu Sinh hoạt Dã ngoại Thanh thiếu niên thành phố.
Định hướng phát triển thương mại:
      * Quan điểm:
Phát triển hệ thống chợ - siêu thị - trung tâm thương mại trên địa bàn huyện theo hướng văn minh, hiện đại, tiện ích trên cơ sở kết hợp hài hòa với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển giao thông vận tải và các quy hoạch khác liên quan của huyện; hạn chế phát triển chợ loại 3 nông thôn, tập trung kêu gọi đầu tư phát triển loại hình cửa hàng tiện ích, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân địa phương.
      * Mục tiêu phát triển: Mạng lưới thương mại được sắp xếp, phân bố phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong từng khu vực; Sắp xếp khoa học các điểm kinh doanh trong chợ, siêu thị, trung tâm thương mại để phát huy cao nhất công suất sử dụng, tiến hành bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đầy đủ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện nghiêm chỉnh quy định pháp luật về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, về vệ sinh an toàn thực phẩm và tuyên truyền, vận động tiểu thương thực hiện nếp sống văn minh thương mại.
      * Định hướng phát triển:
Về chợ: Đến năm 2020, toàn huyện có 09 chợ truyền thống và 01 chợ thủy sản (nằm trong Trung tâm Thủy sản xã Bình Khánh). Trong đó:
      - Chợ dự kiến xây dựng mới: 05 chợ, cụ thể:
      + Xã Bình Khánh xây mới 01 chợ để thay thế chợ hiện hữu (chợ Bình Khánh) và 01 chợ thủy sản (nằm trong Trung tâm Thủy sản xã Bình Khánh).
      + Xã Long Hòa xây mới 02 chợ thay thế 02 chợ hiện hữu (chợ Long Thạnh và chợ Đồng Hòa).
      + Xã An Thới Đông xây mới 01 chợ thay thế chợ hiện hữu (chợ An Thới Đông).
      - Nâng cấp sửa chữa: 05 chợ, cụ thể:
      + Xã Tam Thôn Hiệp: 01 chợ (chợ Tam Thôn Hiệp)
      + Xã Long Hòa: 02 chợ (chợ Hòa Hiệp và chợ Hàng Dương)
      + Xã Lý Nhơn: 01 chợ (chợ Lý Nhơn)
      + Thị trấn Cần Thạnh: 01 chợ (chợ Cần Giờ)
Về siêu thị - trung tâm thương mại: đến năm 2020, xây mới 01 siêu thị tại xã Bình Khánh, và 01 trung tâm thương mại tại xã Long Hòa.
Về định hướng phát triển loại hình cửa hàng tiện ích: tập trung phát triển loại hình cửa hàng tiện ích, đến năm 2015 tại mỗi xã, thị trấn của huyện có ít nhất 01 cửa hàng tiện ích nhằm đáp ứng nhu cầu hàng hóa phục vụ nhân dân.
Định hướng phát triển các dịch vụ giao nhận - vận chuyển hàng hóa:
      -  Đầu tư bến Thiềng Liềng - xã Thạnh An để phục vụ khách du lịch đến tham quan làng nghề cá, làng nghề muối xã Thạnh An; nâng cấp bến tàu Tắc Xuất - thị trấn Cần Thạnh.
      -    Xây dựng mới bến tàu Tam Thôn Hiệp - xã Tam Thôn Hiệp để phục vụ du lịch.
      -   Xây dựng cầu tàu du lịch cạnh phà Bình Khánh để phục vụ các tour du lịch Cần Giờ kết hợp đi xe và đi thuyền.
      -    Đầu tư cải tạo Khu du lịch Vàm Sát cùng với dự án xây cầu tàu gần cầu Dần Xây.
      -    Đầu tư bến tàu du lịch Đồng Đình, xã Long Hòa.
      -    Dự án bến tàu, phà vận tải hành khách, khu du lịch Lý Nhơn.

Số lượng lượt xem: 357
Tin mới hơn
Tin đã đưa