title

Một số quy định của luật khiếu nại và luật tố cáo
Thứ tư, 20/10/2021, 12:53 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2021; đồng thời giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân huyện nghiên cứu, tìm hiểu những nội dung của pháp luật về Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo hiện hành, Thanh tra huyện giới thiệu “Tài liệu tìm hiểu một số quy định của Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo” do Tổ nghiệp vụ 02 (Tổ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo) thuộc Thanh tra huyện chọn lọc.

Tài liệu thuộc dạng tờ gấp, in màu, có 06 trang gồm các nội dung trọng tâm, cơ bản sau đây:

- Phần I: với 11 câu hỏi và trả lời về Luật Khiếu nại năm 2011 liên quan đến thời hiệu khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại; quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại; thẩm quyền giải quyết khiếu nại; các trường hợp có thể khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án; các trường hợp khiếu nại không được thụ lý giải quyết.

- Phần II: với 14 câu hỏi và trả lời về Luật Tố cáo năm 2018 liên quan đến hình thức, thời hạn giải quyết tố cáo; quyền và nghĩa vụ của người tố cáo; thẩm quyền giải quyết tố cáo; xử lý thông tin tố cáo; xử lý kết luận nội dung tố cáo; việc bảo vệ người tố cáo.

Thanh tra huyện đã in ấn và dự kiến trong tháng 10 năm 2021 sẽ cung cấp tài liệu đến các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân huyện Cần Giờ.        

Xem (tải về) tài liệu tuyên truyền tại đây

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Th. Hiền

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 1214
Tin mới hơn
Tin đã đưa