title

Lấy ý kiến báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí xã Long Hòa để đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Thứ tư, 28/08/2019, 02:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Công văn số 3801/UBND ngày 28/8/2019 của UBND huyện, đề nghị các đơn vị đóng góp ý kiến đối với Báo cáo số 3782/BC-UBND ngày 27/8/2019 gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện (thông qua Phòng Kinh tế).

Văn bản kèm theo:

 

Nguồn: Website Bộ Y tế

Tin mới hơn
Tin đã đưa