title

Lấy ý kiến báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí các xã Lý Nhơn, Thạnh An để đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Thứ năm, 05/09/2019, 04:25 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Công văn số 3975/UBND ngày 5/9/2019 của UBND huyện, đề nghị các đơn vị đóng góp ý kiến đối với Báo cáo số 3917/BC-UBND và Báo cáo số 3922/BC-UBND ngày 4/9/2019 gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện (thông qua Phòng Kinh tế).

Văn bản kèm theo:

 

 

Nguồn: Website Bộ Y tế

Tin mới hơn
Tin đã đưa