title

Lấy ý kiến báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí các xã Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp để đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
Thứ hai, 16/09/2019, 08:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Công văn số 4222/UBND ngày 16/9/2019 của UBND huyện, đề nghị các đơn vị đóng góp ý kiến đối với Báo cáo số 4094/BC-UBND và Báo cáo số 4098/BC-UBND gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện (thông qua Phòng Kinh tế).

Xem (Tải về) Công văn số 4222/UBND, Báo cáo số 4094/BC-UBND và Báo cáo số 4098/BC-UBND tại đây.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Nguồn: Website Bộ Y tế

Tin mới hơn
Tin đã đưa