angle-left Khai mạc triển lãm Lễ hội Nghinh Ông huyện Cần Giờ năm 2019

Sáng ngày 11/9, tại công viên thị trấn Cần Thạnh, UBND huyện đã diễn buổi lễ khai mạc triển lãm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành tựu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng hơn 40 năm huyện Cần Giờ sáp nhập Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm, lãnh đạo Thành phố, huyện và nhân dân đã tham quan hình ảnh trưng bày, hiện vật về quá trình khôi phục, bảo tồn Khu dự trữ sinh quyển thế giới rừng ngập mặn Cần Giờ, các hiện vật phục chế các loại hình đánh bắt truyền thống của Ngư dân huyện Cần Giờ, các hoạt động sản xuất, văn hóa của vùng sông biển qua các thời kỳ, các loại cây giống, cây con rừng ngập mặn Cần Giờ, những thành tựu xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh  - quốc phòng của huyện hơn 40 năm sáp nhập Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 11/9 đến ngày 17/9/2019 tại thị trấn Cần Thạnh.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

MH

Nguồn: Website Bộ Y tế