title

Kết quả tổ chức lớp tập huấn công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thứ sáu, 07/04/2023, 07:43 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Kế hoạch số 1077/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức lớp tập huấn công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 và Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức lớp tập huấn công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023.

Ngày 07 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp Thanh tra thành phố tổ chức lớp tập huấn công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023.

Số lượng học viên tham dự: 58 học viên.

Địa điểm: Hội trường A- Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

Người báo cáo: Bà Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc- Phó Chánh Văn phòng Thanh tra thành phố, báo cáo viên pháp luật Thành phố.

Nội dung tập huấn: Bà Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc đã triển khai các nội dung tập huấn, các quy định pháp luật liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo bao gồm:  Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân, Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; chia sẻ các kinh nghiệm trong quá trình xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo; tổ chức thảo luận, các học viên tham dự đặt câu hỏi cho báo cáo viên, báo cáo viên trả lời trực tiếp tại buổi tập huấn.

Qua buổi tập huấn, Lãnh đạo, cán bộ, công chức các đơn vị đã được bổ sung một số kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao trình độ chuyên môn, được hướng dẫn xử lý, giải quyết một số tình huống cụ thể trong các tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

LV. Hải

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 175
Tin mới hơn
Tin đã đưa