title

Kết quả Cuộc thi "Tìm hiểu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" tuần 03
Thứ tư, 21/04/2021, 08:21 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 10/4/2021, Ban tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" đã ban hành Thông báo số 33-TB/BTC về công nhận kết quả cuộc thi "Tìm hiểu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" - Tuần 03 từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/2021.

 

 

Kết quả cụ thể như sau:

 

 

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Số lượng lượt xem: 1597
Tin mới hơn
Tin đã đưa